Om Odlingslådan

Under ett av våra projektmöten kläcktes idéen att göra odlingslådor av plåt. Visst borde det finnas ett intresse av ett odlingskärl där risken att sidorna inte ruttnar efter ett antal år.

 

Vi vidarutvecklade därför den traditionella pallkragen genom att tillverka den i plåt samt skapa ett modulsystem som gör att du kan designa din egen odlingslåda.

 

Odlingslådan ägs och drivs av Agrippa Manufacturing AB som har sin huvudsakliga sysselsättning i tillverkning av produkter i tunnplåt.