top of page

Vi behöver ställa om!

Den biologiska mångfalden minskar i en rasande takt. Samtidigt ökar kriminaliteten, ensamheten och utanförskapet i samhället . Detta vill vi göra något åt. Självklart kan vi inte göra allt men vi kan bidra på vårt sätt och vi tror att stadsodling kan bidra till mer hållbara städer, stadsdelar och kvarter. 

 

Odlingslådan är en odlingstjänst som har startats av hållbarhetsexperten och odlaren Susanna Elfors. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med att skapa hållbara kvarter och stadsdelar samt en doktorsexamen i bebyggelseanalys från KTH. På senare år har hon allt mer kommit att intressera sig för odling och permakultur och är numer utbildad odlingscoach. Flera av hennes projekt inom stadsdelsutveckling och kvartersutveckling har handlat om att starta upp odlingar med boende och lokala aktörer.

I samband med detta har hon förstått att de satsningar som görs ofta inte är tillräckliga, det saknas en "odlingsinfrastruktur". I många fall använder man torvjord, vilket inte är klimatsmart, och bara satt pallkragar utan att utbilda och coacha odlarna och utan att tänka på tillgång till vatten, näring med mera. 


För att skapa långsiktigt hållbara odlingar startade Susanna Odlingslådan™. Det är en heltäckande odlingstjänst som vänder sig till fastighetsägare, byggaktörer och kommuner som vill erbjuda odling för boende i ett område.

Du som kund prenumererar på tjänsten och vi hjälper dig med allt från leverans av jord och utrustning till administration av odlingen och coachning av odlarna. Vi hjälper också till att hitta odlare och att starta upp en odlarförening. 

Varför ska då fastighetsägare satsa på Odlingslådan?

För att det är enkelt, smidigt och hållbart. Odlingslådan sköter om allt som rör odlingen och gör att den är snygg och välfungerande. Tjänsten är också hållbar, det innebär bland annat att vi: 

  • Använder torvfri jord

  • Producerar jord lokalt så långt det går

  • Använder regnvatten så långt det går

  • Bidrar till ökad biologisk mångfald

  • Bidrar till trivsel och gemenskap i området

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss här: 

Instagram:

@odlingslaadan

 

Facebook: https://www.facebook.com/odlingstjanst 
 

rYa6NbXs.jpeg
bottom of page