top of page

OM OSS

Varför finns Odlingslådan och vad är det?

Vi behöver ställa om! Den biologiska mångfalden minskar med rasande takt och ensamhet och utanförskap ökar. Detta vill vi göra något åt. Självklart kan vi inte göra allt men vi kan bidra på vårt sätt och vi tror att stadsodling kan bidra till mer hållbara städer, stadsdelar och kvarter. 

Odlingslådan är ett koncept som startats av hållbarhetsexperten och odlaren Susanna Elfors som driver Kvartersutveckling Sverige AB. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med att skapa hållbara kvarter och stadsdelar samt en doktorsexamen i bebyggelseanalys från KTH. På senare år har hon allt mer kommit att intressera sig för odling och permakultur och är numer utbildad permakulturdesigner samt går en odlingsutbildning. Flera av hennes projekt inom stadsdelsutveckling och kvartersutveckling har handlat om att starta upp odlingar med boende och lokala aktörer. I samband med detta har hon förstått att de satsningar som görs ofta inte är tillräckliga, det saknas en "odlingsinfrastruktur". I många fall använder man torvjord, vilket inte är klimatsmart, och bara satt pallkragar utan att utbilda och coacha odlarna och utan att tänka på tillgång till vatten, näring med mera. 

För att skapa långsiktigt hållbara odlingar startade Susanna Odlingslådan. Det är en heltäckande odlingstjänst som vänder sig till fastighetsägare och boende i flerbostadshus. Fastighetsägaren prenumererar på tjänsten som sedan erbjuds till boende. I varje odlingsenhet ingår odlingslådor för 10 hushåll, utrustning samt coachning och community.

Varför ska då fastighetsägare satsa på Odlingslådan?

För att det är enkelt, smidigt och hållbart? Odlingslådan sköter om allt kring odlingen och gör att den är snygg och välfungerande. Tjänsten är också hållbar, det innebär bland annat att: 

  • Använder torvfri jord

  • Producerar jord lokalt så långt det går

  • Använder regnvatten så långt det går

  • Bidrar till ökad biologisk mångfald

  • Bidrar till trivsel och gemenskap i området

  • På sikt ska vi också leasa redskap och utrustning för att göra tjänsten cirkulär

År 2023 är vårt startår och vi testar detta i samarbete med fyra olika fastighetsägare på åtta platser. Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss här så får ni veta hur det går: 

Instagram: @odlingslaadan

Facebook: https://www.facebook.com/odlingstjanst

Är du en fastighetsägare som vill testa Odlingslådan finns det möjlighet att göra det till hösten. 

Jag vid Fagerlidsodlingen.jpg
bottom of page