top of page

Varför stadsodling?

Det kan man förstås fråga sig, och varför ska fastighetsägare satsa på detta? Det finns några bra skäl.


  1. Biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden minskar kraftigt världen över och under konferensen COP15 kom man fram till att alla aktörer måste ta sitt ansvar. Självklart gäller det också fastighetsägare och många börjar göra mer. Att ersätta vanliga gräsmattor med blomstrande ängar är ett bra sätt att öka den biologiska mångfalden. Gräsmattor = öknar ur biologisk synvinkel. Att låta de boende odla är ett annat sätt. En tom gräsmatta förvandlas snabbt till yta med en mångfald av växter och här kan de boende med rätt kunskap också välja sådant som bidrar extra mycket till den biologiska mångfalden. Att välja inhemska fröer och plantor är ett sådant exempel då dessa bidrar till att våra inhemska bin och insekter trivs. Att välja vissa blommor som bin och fjärilar gillar är ett annat sätt.

  2. Gemenskap och trivsel. Många forskningsstudier visar att trädgårdsarbete ökar hälsan och trivseln och också kan bidra till ökad gemenskap. Människor vistas mer på platsen och lär känna varandra på ett otvunget sätt. Och det leder till attraktiva bostadsområden där folk vill bo.

  3. Matsäkerhet. En odlingslåda försörjer inte någon men det är ett litet bidrag och kunskapen, att kunna odla är mycket värdefull i en osäker värld. I framtiden behöver vi nog växla upp och odla mer lokalt, för dem som har vanan inne blir steget så mycket mindre.28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page